POLITYKA  PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, z których Dowiedziecie się, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w tego tytułu wynikają.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem wykorzystującym Państwa dane, jest :

"UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska" prowadząca sprzedaż produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.ubranka-okazyjne.pl 

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonywanymi w sklepie internetowym www.ubranka-okazyjne.pl 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji dokonanych zakupów w sklepie internetowym www.ubranka-okazyjne.pl Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody sklep przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Wymagamy podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży i w związku z tym przesłać zakupiony towar na wskazany przez kupującego adres. Tym samym niezbędne jest podanie imienia i nazwiska odbiorcy oraz adresu do wysyłki zamówionych towarów. Dodatkowo dla możliwości kontaktu i doręczenia przesyłki do kupującego wymaga się podania nr telefonu oraz adresu mailowego. (w tym między innymi z uwagi na wymogi firmy kurierskiej czy Poczty Polskiej)

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.:

1) prawo dostępu;

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną .

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8) prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie sklepu w świadczeniu usług (firmie hostingowej, platformie sprzedażowej facebook.pl, oraz google.pl a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmie kurierskiej InPost oraz Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Sklep?

Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych lub do wycofania przez Państwa zgody.

Dodatkowe informacje możecie Państwo uzyskać na stronie sklepu www.ubranka-okazyjne.pl 

W związku z powyższym prosimy potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z tą informacją.

Jednocześnie upoważniacie nas Państwo do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wyrażacie zgodę na otrzymywanie od UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska z siedzibą w Rzgów 95-030 przy ul. Rzemieślnicza 35 hala Północna 62 informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przeciwnym wypadku uniemożliwią nam Państwo realizację złożonych zamówień.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@ubranka-okazyjne.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej 

"UBRANKA OKAZYJNE Anna Kabzińska" Rzgów 95-030 ul.Rzemieślnicza 35 hala Północna 62

oraz na stronie sklepu www.ubranka-okazyjne.pl w zakładce MOJE KONTO

Pozdrawiam Administrator

Sklepu „UBRANKA  OKAZYJNE”  Anna Kabzińska

Menu

Ustawienia

Utwórz darmowe konto aby zapisać w ulubionych.

Zarejestruj

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj